Lauksaimniecības zemes attīrīšana

Mēs, uzņēmums “Kokaugi”, kvalitatīvi attīrīsim Jūsu zemi no kokiem un krūmiem. Pakalpojumu – zemes attīrīšana bieži izmanto lauksaimniecības uzņēmumi, kam apsaimniekošanā ir lauksaimniecības zeme, vai arī tiek veikta meliorācijas sistēmas atjaunošana. Meliorācijas grāvjus ir nepieciešams periodiski attīrīt. Lauksaimniecības zemes attīrīšana ir ļoti noderīga arī individuālajiem zemes īpašniekiem. Jāņem vērā, ja lauksaimniecības zeme netiek pienācīgi apsaimniekota, uz tās ir saauguši koki un krūmi, zemes īpašniekam var tikt uzlikts sods – dubultā paaugstināts zemes nodoklis.

Mēdz arī būt situācijas – ir īpašums, kurā ir aizauguši meliorācijas grāvji, tajos iemitinās bebri un veido aizsprostus, kā rezultātā var applūst ne tikai lauksaimniecības zeme, bet arī mežs, un radīt lielus zaudējumus. Tieši tādēļ arī individuālajiem zemes īpašniekiem ļoti lietderīgi ir izmantot uzņēmuma “Kokaugi” pakalpojumu – attīrīt zemi no kokiem un krūmiem.

1-1-r
1-1-l

Pakalpojumu zemes attīrīšana - bieži izmanto valsts institūcijas, kam apsaimniekošanā ir zeme, uz kuras atrodas infrastruktūras objekti, piemēram, tā var būt gāzes līnija, elektrolīnija, dzelzceļa līnija, pašvaldību auto ceļi, un periodiski ir nepieciešams attīrīt ceļu malas, kur mēdz būt saauguši koki un krūmi.

Zemes attīrīšanu veic arī infrastruktūras, piemēram, ceļu būves uzņēmumi un būvniecības uzņēmumi, kam ir nepieciešams attīrīt zemi, lai uz tās nebūtu koki un krūmi un varētu tikt veikta būvniecība.

Lauksaimniecības zemes attīrīšana tiks veikta kvalitatīvi

Uzņēmuma “Kokaugi” speciālistiem ir piecu gadu darba pieredze, veicot lauksaimniecības zemes attīrīšanu no kokiem un krūmiem, tieši tādēļ zemes attīrīšana tiek veikta ļoti organizēti un profesionāli.

Attīrot zemi no kokiem un krūmiem, zāģēšanas darbus veic kvalificēti zāģeri, to dara sistemātiski un organizēti, tādēļ pēc zāģēšanas uz lauka nepaliek cirsmas atliekas, un ir zemi celmi. Kā arī darbā tiek izmantota profesionālā tehnika – lauksaimniecības traktori ar platām riepām, kas nebojā augsni, nerada risas, un traktori, kas ir aprīkoti ar pagarinātām piekabēm - pielāgotām zaru vešanai.

Uzņēmums “Kokaugi“ lauksaimniecības zemes attīrīšanu veic bez maksas - ar nosacījumu, ka nozāģēto materiālu, tie ir koki un krūmi, uzņēmums izmanto savām vajadzībām, no tā tiek ražota šķelda.

1-2-r

Lauksaimniecības zeme var tikt attīrīta jebkurā gadalaikā

Lauksaimniecības zeme var tikt attīrīta no kokiem un krūmiem jebkurā gada laikā un laika apstākļos – tā var būt vasara, pavasaris, rudens, ziema. Darbu apgrūtinošos laika apstākļos, piemēram, kad ir ziema un dziļš sniegs, krūmu un koku zāgēšanai tiek izmantota speciāla tehnika, traktori ar kniebējgalvām, ar tiem var strādāt jebkuros laika apstākļos.

Uzņēmums “Kokaugi“ veic pilnu zemes attīrīšanas darbu ciklu. Uzņēmums veic zemes gabala apsekošanu, lai novērtētu, kā efektīvāk organizēt zemes attīrīšanu no kokiem un krūmiem, kā arī noteikt paredzamo darbu apjomu un specifiku. Pēc tam uzņēmums veic krūmu un koku zāģēšanu atbilstoši 309. MK noteikumiem, to aizvešanu ar traktoru un sakrautnēšanu krautnēs ceļa malā, kā arī turpat tiek veikta nozāģētā materiāla šķeldošana.

1-3-r

Zemes attīrīšana kvalitatīvāka nekā mežizstrāde

Lauksaimniecības zemes attīrīšanas pakalpojums salīdzinājumā ar mežizstrādi ir rūpīgāks attiecībā uz konkrēto īpašumu.

Mežizstrādes process tehnoloģiski atšķiras no pakalpojuma uzņēmuma "Kokaugi" sniegtā pakalpojuma. Jums jārēķinās ar to, ka mežizstrādes pakalpojuma sniedzēji darbā izmanto atšķirīgu tehniku – parasti ievērojami smagākus traktorus, pēc kuriem ir stipri bojāta augsnes virskārta, kā arī mežizstrādes procesā parasti, nozāģējot kokus un krūmus, nepievērš uzmanību tam, lai celmi būtu zemi un līdzeni, tāpēc pēc mežizstrādes veiktajiem zāģēšanas darbiem parasti paliek dažāda augstuma celmi.

Uzņēmums “Kokaugi” turpretim, sniedzot pakalpojumu zemes attīrīšana, zāģēšanas darbus veic sistemātiski un organizēti, nodrošinot to, ka uz zemes paliek maz cirsmas atlikumu un celmi ir zemi. Uzņēmums “Kokaugi” veic lauksaimniecības zemes attīrīšanas darbus lielākajā daļā Latvijas teritorijas.

1-4-r